Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: FC JM 1515AA, FC JM 1515I, FC JM 1524AA, FC JM 1524D, FC JM 1524E, FC JM 1524F, FC JM 1627AA, FC JM 1627EA, FC JM 1628AA, GP MV1993-25 (άλλα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα). Τεύχη: Βραζιλία: BD Disney 3. Γερμανία: Die tollsten Geschichten von Donald Duck (Sonderheft) 427; Lustiges Taschenbuch Premium 36; Micky Maus 2022-26. Ιταλία: Disney Special Events 34; Humour Collection 2; Le Grandi Saghe 11; Supplementi a Topolino (libretto) 3495; Topolino (libretto) 3495, 3496. Πολωνία: MegaGiga 58; Miki Max 2022-01; Myszka Miki (komiks) 6. Σουηδία: Kalle Anka & C:o 2022-47-48, X47-48; Kalle Ankas Pocket Special 2022-06; Musse Piggs Deckargåtor 2022-06 (άλλα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   Τυχαία ιστορία
   
   Σύνδεσμοι Inducks

Πρόσφατες αναρτήσεις χρηστών COA

24 σαρώσεις, 28 περιγραφές ιστοριών, 7 σαρώσεις χαρακτήρων (Hoofdcommissaris van politie, Rosita the cha cha teacher, Anatole Luzin, Driftwood, Humprey Hamprey, Sebastien Hergé, Deirdre from I TL 3496-2).
Σαρώσεις που ανέβηκαν από τους Adrien, alexlazarou97@hotmail.gr, Anders And, kuperkowo, Pernat: JM 1526, 1527 (fr), ALM 43 (gr), DSE 34, GS 11, HC 2 (it), MGG 58, MX 2022-01 (pl).